บางแห่งที่มีชื่อเสียงและคุณภาพที่ดี

คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ได้ที่::

ค่าขนส่งที่ประหยัด

  • เพียง 2% ของสินค้า

  • 70% ราคาของสินค้าเท่านั้น

  • สิค้าถูกต้องตามกำหนด

กระบวนการนำเข้าผ่าน impaorder.com

เลือกสินค้า
(บนเว็บไซต์จีน)

สร้างคำสั่งซื้อ
(บนเว็บไซต์ impaorer.com)

มัดจำ
(ตามระดับของลูกค้า)

การขนส่ง
(จากจีนมาไทย)

รับสินค้า
(ที่บ้าน)