แนะนำการสั่งซื้อ ORDER

วิธีสร้างออเดอร์บนระบบ impaorderมี 2 วิธี ได้แก่:ใช้เครื่องมือextention หรือ ส่งลิงก์และข้อมูลของสินค้าที่ระบบ ทางเราแนะนำคุณลูกค้าสร้างออเดอร์โดยใช้ Extention เพื่อไม่ต้องรอพนักงานประเมินราคา


  • 1
    ใช้ Extention สร้างออเดอร์
  • 2
    สร้างออเดอร์บนเว็บไซต์