วิธีติดตั้งเครื่องมือช่วยเหลือในการสั่งซื้อ

1. กดปุ่ม "ติดตั้งส่วนขยาย"

2. หลังจากที่กดปุ่ม [Add to Chrome] "ติดตั้งส่วนขยาย" แล้ว -> เว็บจะแสดงหน้าเว็บเครื่องมื่อ -> ลูกค้ากดปุ่ม [Add to Chrome] [Add to Chrome]

3. หลังจากที่กดปุ่ม [Add to Chrome] -> popup จะขึ้น -> กดปุ่ม[Add Extension]

4. การติดตั้งสำเร็จ