ค่าบริการของ impaorder

# สั่งซื้อสินค้าหลังจากลูกค้าชำระเงินในระบบ รอร้านค้าจีนส่งสินค้าไปที่โกดัง( จีน ) สินค้าถึงโกดัง(จีน )และตรวจสอบสินค้า รอรวมกล่องสินค้าและรอขึ้นตู้ เพื่อจัดส่งมาไทย ส่งสินค้าจากโกดังจีนมาโกดังไทย โกดังไทย จัดเตรียมสินค้าเพื่อ เข้ารับ/จัดส่ง ระยะเวลารวม
สินค้าทั่วไป 1 วัน 3-5 วัน 1 วัน 3 วัน ทางรถ 4-7 วัน 0- 1 วัน ทางรถ 12-18 วัน
สินค้าประเภท 1,2 1วัน 3-5 วัน 1 วัน 3 วัน ทางรถ 12-30 วัน 0-2 วัน ทางรถ 20-41 วัน

*ข้อควรรู้

impaorder เป็นเว็บไซต์สำหรับสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีน ซึ่งเป็นเพียงตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับร้านค้าจีนเท่านั่น
ไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้า ในกรณีที่ร้านค้าจัดส่งสินค้าล่าช้า สินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากร้านค้า สินค้าส่งไม่ครบ
หรือแม้แต่กรณีสินค้าหมด ต้องรอร้านค้าคืนเงิน การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของร้านค้า impaorde จะเป็น
เพียงตัวกลางในการประสานงานกับทางร้านค้าจีนเท่านั้น

วิธีคำนวณ ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ราคาสินค้า + ค่าขนส่งในประเทศจีน ( จีน-จีน )+ ค่าขนส่งระหว่างประเทศ ( จีน -ไทย ) + ค่าขนส่งในประเทศ ( ไทย-ไทย )

ราคาสินค้า **ราคาสินค้า( หยวน )xอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าขนส่งในจีน *เริ่มต้นกิโลกรัมแรกที่ 12หยวน กิโลกรัมต่อไป กิโลกรัมละ 4 หยวน

วิธีคิดค่าน้ำหนักสินค้า

น้ำหนักจริง / น้ำหนักแบบไดเมนชั่น

โดยปกติบริษัทจะคิดค่าขนส่งสินค้าจากน้ำหนักจริง ( กิโลกรัม)

แต่ในบางกรณีที่สินค้าเป็นประเภทที่กินพื่นที่แต่น้ำหนักน้อย เช่น รองเท้าพร้อมกล่อง ของเล่น เคสโทรศัพย์

หรือสินค้าอื่นๆ ที่บรรจุมาในรูปกล่อง/ลัง ฯลฯ บรืษัทจำเป็นต้องคิดค่าขนส่ง โดยใช้นำหนักเชิงปริมาตร หรือ

เรียกว่า น้ำหนักไดเมนชั่น

***บริษัทจะมีเกณฑ์มาตรฐานในการเลือกคิดค่าขนส่งว่าจะเป็นแบบน้ำหนักจริง/น้ำหนักไดเมนชั่น โดยใช้สูตรเปรียบเทียบดังนี้ ****

น้ำหนักเมนชั่น = กว้าง xยาวxสูง/5,000 (หน่วยเป็น cm )

**ถ้าน้ำหนักจริงของสินค้า มากกว่า น้ำหนักไดเมนชั่น สินค้าชิ้นนั้นๆ จะถูกคิด โดยใช้น้ำหนักจริง

**แต่ถ้าน้ำหนักจริงของสินค้า น้อยกว่า น้ำหนักไดเมนชั่น สินค้าชิ้นนั้นๆ จะถุกคิด โดยใช้น้ำหนักไดเมนชั่น

ตัวอย่าง สินค้า 1 ลัง น้ำหนัก 10 กิโลกรัม ขนาดลัง 30x40x50 cm.

น้ำหนักจริง = 10 kg.

น้ำหนักไดเมนชั่น = 30x40x50 /5,000 = 12 kg

สรุป น้ำหนักไดเมนชั่นมากกว่าน้ำหนักจริง ดังนั้น สินค้าชิ้นนี้จะถูกคิด โดยใช้น้ำหนักไดเมนชั่น

อัตราค่าขนส่งทางรถ IMPAORDER

VIP ส่วน % ที่ต้องมัดจำ Kg สินค้าทั่วไป สินค้าประเภทที่ 1 สินค้าประเภทที่ 2
VIP 0 100% 0.00 -4.99 kg 65 95 180
5.00-19.99 60 90 180
20.00-49.99 55 85 180
50.00++ 45 80 180
VIP ส่วน % ที่ต้องมัดจำ Kg สินค้าทั่วไป สินค้าประเภทที่ 1 สินค้าประเภทที่ 2
VIP 1 100% 0.00 -4.99 kg 65 90 180
5.00-19.99 55 85 180
20.00-49.99 50 80 180
50.00++ 45 75 180
VIP ส่วน % ที่ต้องมัดจำ Kg สินค้าทั่วไป สินค้าประเภทที่ 1 สินค้าประเภทที่ 2
VIP 2 100% 0.00 -4.99 kg 60 85 180
5.00-19.99 55 80 180
20.00-49.99 50 75 180
50.00++ 45 70 180
VIP ส่วน % ที่ต้องมัดจำ Kg สินค้าทั่วไป สินค้าประเภทที่ 1 สินค้าประเภทที่ 2
VIP 3 100% 0.00 -4.99 kg 60 80 180
5.00-19.99 55 75 180
20.00-49.99 45 70 180
50.00++ 40 65 180
VIP ส่วน % ที่ต้องมัดจำ Kg สินค้าทั่วไป สินค้าประเภทที่ 1 สินค้าประเภทที่ 2
VIP 4 90% 0.00 -4.99 kg 55 70 180
5.00-19.99 50 65 180
20.00-49.99 45 60 180
50.00++ 40 55 180
VIP ส่วน % ที่ต้องมัดจำ Kg สินค้าทั่วไป สินค้าประเภทที่ 1 สินค้าประเภทที่ 2
VIP 5 85% 0.00 -4.99 kg 55 55 180
5.00-19.99 50 55 180
20.00-49.99 45 55 180
50.00++ 40 55 180
VIP ส่วน % ที่ต้องมัดจำ Kg สินค้าทั่วไป สินค้าประเภทที่ 1 สินค้าประเภทที่ 2
VIP 6 80% 0.00 -4.99 kg 55 55 180
5.00-19.99 50 55 180
20.00-49.99 45 55 180
50.00++ 40 55 180

***สินค้าประเภทที่ 1 เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ของใช้สำหรับเด็ก ตุ๊กตา แว่นสายตา ยานพาหนะ

***สินค้าประเภทที่ 2 เช่น สินค้าพิเศษ น้ำหอม ธูปหอม เคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภค เวชสำอาง เป็นต้น

Vip การปรับระดับสมาชิก
VIP 1 ยอดสั่งซื้อสะสมครบ 20,000 บาทขึ้นไป
VIP 2 ยอดสั่งซื้อสะสมครบ 50,000 บาทขึ้นไป
VIP 3 ยอดสั่งซื้อสะสมครบ 100,000 บาทขึ้นไป
VIP 4 ยอดสั่งซื้อสะสมครบ 500,000 บาทขึ้นไป
VIP 5 ยอดสั่งซื้อสะสมครบ 1,000,000 บาทขึ้นไป
VIP 6 ยอดสั่งซื้อสะสมครบ 2,000,000 บาทขึ้นไป

อัตราค่าขนส่งทางเรือ

กิโลกรัม (Kg.) สินค้าทั่วไป สินค้าประเภทที่ 1
0.00-4.99 55 65
5-49.99 50 60
50-99.99 45 50
100-199.99 40 45
200 ขึ้นไป 35 40
ลูกบากศ์เมตร (Q.) สินค้าทั่วไป สินค้าประเภทที่ 1
0.00 - 0.99 5500 7000
1.00 - 2.99 5000 6500
3 ขึ้นไป 4500 6000

หมายเหตุ

• นี้คือราคาขนส่งรวบรวม แต่ว่ามีบ้างกรณีราคาสามารถปรับเปลี่ยนจากจำนวนขนส่งของลูกค้านะคะ

ค่าจัดส่งในประเทศไทย

ค่าจัดส่งในประเทศไทย
Flash express
NiM express
Kerry express
ไปรษณีย์
Grab
P.L. logistic
>รับเอง ถนนอโศก-ดินแดง
กรุงเทพ
ับเอง ถนนราชพฤกษ์ นนทบุรี

หมายเหตุ

• มารับสินค้าด้วยตนเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่ายใช้จ่ายในส่วนนี้

• จัดส่งโดยบริษัทเอกชน ตามรางข้างบนนี้

• การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้